Op zondag 10 juli geven we weer volop aandacht aan degenen die als twaalfjarigen de overstap maken van basisschool naar middelbaar (of voortgezet) onderwijs. En ook de overstap maken van kindernevendienst naar de jongerendiensten. Een spannende leeftijd! Bij natuurvolkeren is dat gelijk de overgang van kind naar volwassenheid. Dat is voor onze veel ingewikkelder maatschappij wat al te snel. Want wat er nú allemaal geleerd moet worden om als volwassene in de maatschappij te kunnen staan, vergt nog wel een jaar of vijf, zes (minstens) aan onderwijs. Dat heeft in de moderne tijd gezorgd voor een periode van spanningen tussen wat je zelf voelt en wat je mag doen en zijn: de pubertéit. Dat zou je ook kunnen schrijven als “púber-tijd”! Met een verschil in klemtoon dan ook. Goed om ook voor je zelf eens terug te denken: Wat deed en dacht en beleefde ik zelf toen ik twaalf was ? Ook wat betreft het geloof.

Voor deze gelegenheid wijk ik ook af van het lezingenrooster. In ieder geval lezen we uit een brief van Paulus: namelijk 1 Korinthiërs 9 : 22 – 27. Of ik daar nog iets bij betrek weet ik op dit moment nog niet. We houden het spannend. Voor iedereen…

Hans Brezet