Deze zondag wil ik met u lezen en overdenken: Romeinen 1, 8-17.

Het leven waarin wij leven, dat lijkt alleen zinvol als je ertoe doet, als iets nut heeft. Het is net alsof je van jezelf een merk moet maken.

Wat is het dan heerlijk dat er bijvoorbeeld nog die teksten van Paulus zijn, die schrijft: besef dat jouw leven ertoe doet, louter en alleen al omdat je leeft.

Met dit pareltje gaan we deze morgen aan de slag.

Ds. Dick Juijn (Velp)