Deze dienst staat in het het teken van de dankdag voor gewas en arbeid. Deze dankdag wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op deze dag danken we God

voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

De predikant die deze dienst voorgaat is ds. A. Hiemstra